Vyhľadanie

Аrchív

Publikovať článok

Hlavná

Hlavná

«Visegrad Journal on Human Rights» je prvé medzištátne vydanie pre práve v rámci štátov Vyšehradskej skupiny. Základný cieľ nového časopisu – informačná výmena, spolupráca a šírenie tematiky ľudských práv ako v rámci Vyšehradskej skupiny tak aj v iných európskych štátoch.

Prvé číslo bolo uverejnené 1. októbra roku 2014 a verejne prezentované vynikajúcim vedcom Strednej a Východnej Európy.

Špecialitou «Visegrad Journal on Human Rights» je tematika ľudských práv– zložitý, mnohorozmerný jav a stále aktuálny problém, ktorý má medzinárodný charakter. Jednak my hľadáme nie len práce, tykajúce sa ľudských práv, hraníc systému ochrany ľudských práv, Európskeho súdu pre ľudské práva, situácie ochrany ľudských práv vo štátoch Vyšehradskej skupiny, ale aj články o právnych problémoch našich susedov.

Redakčné kolégium sa snaží zapojiť autorov nie len zo štátov Vyšehradskej skupiny a Východnej Európy, ale aj z bývalých sovietskych štátov. Preto článok môže byť uverejnený v jednom z 13 jazykov (anglický, slovenský, ukrajinský, ruský, český, poľský, maďarský, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, bieloruský, kazašský).

Časopis vychádza štyrikrát ročne.

Vedecký časopis indexované v medzinárodnom scientometrických databázy Index Copernicus.

Časopis «Visegrad Journal on Human Rights» je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (evidenčné číslo EV 5051/14).