Vyhľadanie

Аrchív

Publikovať článok

Cieľ časopisu

Cieľ a názov časopisu «Visegrad Journal on Human Rights» tesne späté s Vyšehradskou skupinou (známou ako Vyšehradská štvorka («Visegrad Four», «V4»)) – spojením Slovenskej republiky, Republiky Poľsko, Českej republiky a Maďarska  pre spoluprácu v niekoľkých odvetviach, ktoré sú zaujímavé v rámci celoeurópskej integrácie. Tieto štyri stredoeurópske štáty vždy uskutočňovali výmenu kultúrnymi a intelektuálnymi hodnotami; snažia sa zachovať a upevniť v budúcnosti tradície, ktoré majú spoločné korene. Pre zachovanie a povzbudenie spolupráce Vyšehradská štvorka osobitne zdôrazňuje výmenu informáciou.

Činnosť Vyšehradskej skupiny, okrem iného, je smerovaná na optimálnu spoluprácu so všetkými krajinami, najmä susedami; konečným cieľom je demokratický rozvoj všetkých častí Európy, ktorý nie je možný bez náležitej pozornosti problémom ochrany ľudských práv.

Práve s takým cieľom v októbri roku 2014 bol založený časopis «Visegrad Journal on Human Rights», na stránkach ktorého sa uverejňujú aktuálne problémy v odvetví zabezpečenia realizácie a ochrany ľudských práv a slobôd.

Európska únia (European Union) 1
Európsky súd pre ľudské práva (European Court of Human Rights)  2
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (Organization for Security and Co-operation in Europe)  3
Rada Európy (Council of Europe)  4
Súd Európskej únie (Court of Justice of the European Union)  5
Európsky ombudsman (European Ombudsman) 6 
Agentúra Európskej únie pre základné práva (European Union Agency for Fundamental Rights)  7
Európska nadácia pre ľudské práva (European Human Rights Foundation) 8