Vyhľadanie

Аrchív

Publikovať článok

Pokyny autorom

Redakčná rada časopisu začína prijímať články а pozýva vedcov zverejňovať svoje články na aktuálne témy práva do č. 5 za 2019 rok.

Pre zverejnenie článku je potrebné:

1) vyplniť formulár pre registráciu;

2) odoslať na mailovú adresu Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. článok a skenovaný šek o platbe za publikáciu článku.

 

Posledný termín podania materiálov do č. 5 za 2019 rok je 25. október roku 2019.

 

Požiadavky k publikácii v časopise «Visegrad Journal on Human Rights»:

1. Do redakcie treba poslať rukopis článku v elektronickej podobe (Microsoft Word), ktorý doteraz nebol zverejnený v inom časopise. Okraje zo všetkých strán – 20 mm. Písmo – Times New Roman 14 , riadkovanie 1,5.

2. Treba uviesť meno a priezvisko autora (autorov), vedecké a akademické hodnosti/tituly, pracovisko.

3. Názov článku má byť stručný, presný a zároveň informatívny. Na začiatku článku musí byť krátky úvod, ktorý vysvetľuje zvolenú tému. Preklad názvu článku do anglického jazyka je povinný.

4. Autor má poskytnúť krátku informáciu o aktualite svojho vedeckého výskumu a tiež uviesť inú informáciu a fakty, ktoré považuje za potrebné, v súlade s odporúčaným rozsahom článku.

5. V texte článku treba presne uviesť vedomosti o citovaných osobách, a tiež názov inštitúcii. Názvy zahraničných a medzinárodných inštitúcii na píšu v súlade s ich oficiálnymi názvami (v jednotlivých prípadoch sa dovoľuje skrátka v zátvorkách).

6. Článok musí obsahovať odkazy na stránkach a zoznam použitej literatúry na konci publikácie. Odkazy treba označovať číslicami bez zátvoriek a bodiek, pomocou obyčajných odkazov programu Microsoft Word. V texte odkazu treba uviesť takú informáciu: priezvisko a iniciály autora; názov práce, je možné uviesť podtitul; miesto vydania; vydavateľstvo; rok; konkrétnu stranu, na ktorú odkazuje autor. Počas vybavenia zoznamu použitej literatúry musia byť uvedené také údaje o prameni: priezvisko a iniciály autora; názov práce, je možné uviesť podtitul; miesto vydania; vydavateľstvo; rok; konkrétnu stránku, na ktorú odkazuje autor.

7. Maximálny odporúčaný rozsahu článku – 12 strán.

8. Článok musí obsahovať 2 abstrakty a kľúčové slová v jazyku, v ktorom je napísaný článok a v anglickom jazyku.

 

Autori dostanú autorské výtlačky časopisu do

16. december roku 2019

na svoje poštové adresy, ktoré budú uvedené v informácii o autori.

 

Stiahnite si príklady

 

Stiahnite si pokyny autorom