Vyhľadanie

Аrchív

Publikovať článok

Postup prehľadových

Postup prehľadových článkov sú všetky prichádza na znenie medzinárodné právne publikácia «Visegrad Journal on Human Rights».

Účelom preskúmania je zlepšiť kvalitu vedeckých článkov publikovaných v časopise.

Kritériá na preskúmanie článkov:

dodržiavanie profilu publikácie;

relevantnosť výskumu;

novosť výskumu;

praktická hodnota výsledkov výskumu;

stupeň riešenia vedeckého problému;

jasnosť uvedeného materiálu;

jasnosť ilustračného materiálu;

argumentácia záverov;

stupeň odhalenia obsahu článku v anotácii.

Zodpovednosť recenzentov

Recenzentom sa uvádza, že rukopisy, ktoré im boli zaslané, sú duševným vlastníctvom autorov a týkajú sa tých informácií, ktoré nie sú predmetom zverejnenia. Recenzentom nie je povolené vytvárať kópie článku určeného na preskúmanie alebo používať materiály tohto článku pred jeho publikovaním. Preskúmanie je založené na zásadách dôvernosti.